top of page

socialview blog

flying eagle symbol for social view

Luisterstrategie
Elke marketingcampagne vereist degelijke voorbereiding.
Elke benadering van een klant vereist gedegen kennis van de klant.
Nu was het nooit eerder zo gemakkelijk om toegang te krijgen tot informatie die de te volgen strategie van alle kanten belicht: onderzoeken, socialmedia data, bedrijfscijfers, doelen, concurrentie info, noem maar op.
Het risico is echter dat je door dat informatiebombardement de doelmatige focus verliest.
Wat is eigenlijk je doel? De klant imponeren met je kennis van zaken? Dit is handig als onderdeel van je tactiek maar voldoet geenszins als hoofdstrategie. Probeer eens de volgende insteek: Gaat het bij een geslaagde marketing- en salesstrategie in de eerste instantie om wat je wil verkopen?
Of gaat het vooral om wat de klant wil hebben? Het belangrijkste deel van de essentiële informatie verwerf je niet over de klant, maar van de klant.
Luisteren is het devies

De eerste indruk in beeld
Vertrouwen en zekerheid zijn essentiële factoren in een geslaagde zakelijke relatie.
Sleutelfactor in het scheppen van vertrouwen is het persoonlijk contact.
Corona mag dan wel roet in de business-lunch gooien:
Wat een klant van een leverancier allereerst wil weten:
wie is mijn aanspreekpartner.
De indruk die hij of zij maakt, is het visitekaartje van je dienstverlening en dan gaat het met name om de eerste.
En die gaat, zeker in dit tijdperk van digitaal contact, verder dan gepoetste schoenen en een frisse adem.
Alert zijn op non-verbaal gedrag en lichaamstaal is de boodschap, vooral omdat je die zelf als laatste in de gaten hebt en de beheersing ervan een uitdaging is.
Het beeldscherm vergroot non-verbaal gedrag en lichaamstaal uit.
Bovendien zijn media zoals Zoom en Teams primair bedoeld voor het operationele leven van alledag, vergaderingen etc.
Voor het scheppen van vertrouwen en zekerheid in zakelijk verkeer zijn ze te eendimensionaal en staan ze eerder in de weg van het bereiken van de noodzakelijke persoonlijke diepgang. Videoconferencing is dan wel niet weg te denken in de businesswereld: klantencontact is echter iets anders dan een aandeelhoudersvergadering

Vertrouwen op lange termijn.
Hoe maak je bij het leggen van zakelijke contacten de juiste eerste indruk?
De basisstrategie luidt: zorg ervoor dat je gesprekspartner je mag, een beproefde handelswijze van de vertegenwoordiger in verzekeringen met zijn gelikte babbel.
Zijn hoofddoel is het creëren van vertrouwen.
In het leggen van B2B-relaties gaat het echter om meer dan een levensverzekering of een encyclopedie: vertrouwen scheppen vergt hier een lange termijnvisie.
Het is daarom essentieel dat Marketing & Sales dit vertrouwen en het maken van die zo belangrijke eerste indruk tot een speerpunt in elke campagne maken. Gechargeerd zou je kunnen zeggen: vertrouwen is belangrijker dan sympathie.
En ligt het niet voor de hand, dat bij het maken van een vertrouwenswaardige indruk, de sympathie vanzelf komt?

Licht aan het einde van de quarantaine-tunnel: een kwestie van willen!
In weerwil van het feit dat er verschillende vaccins tegen het Corona-virus in omloop zijn, is de voorspelling van hoofd econoom Laurence Boone van het OESO ontnuchterend.
Lockdowns en social distancing zullen ons voorlopig blijven begeleiden.
Voor de kwetsbare groepen is deze verwachting het meest dramatisch: jongeren en ouderen dreigt verlenging na verlenging van bewegingsbeperkende maatregelen. De maatschappij wordt gegijzeld door aanhoudende onzekerheden die over het virus, de verspreiding ervan, de effectiviteit van vaccinnatie tegen eventuele mutaties, enz. Hoeveel rek zit er nog in het quarantaine vermogen?
Wordt het niet eens tijd dat we alles uit handen laten vallen om een einde te maken aan de kwetsbaarheid van groepen in de bevolking.
Het gericht nadenken over maatregelen die je kunt nemen om deze te counteren, zoals doordachte woon- en werk indelingen.
Creatief omgaan met ruimten vergt geen wetenschappelijke expertise maar creativiteit en logistiek en infrastructureel inzicht. Het is vooral een kwestie van willen.

Ken uw klant: kennen is weten is winnen
Hoogstens 16 procent van marketingprofessionals wereldwijd is van mening dat hun bedrijf een klantbeleving biedt, die met de merkbelofte overeenkomt, als we het gerelateerde onderzoek van CMO Council mogen geloven.
Daarin ligt de belangrijkste reden verscholen, die klanten doet afhaken.
Een klant heeft hooggespannen verwachtingen van producten en services.
Voldoen aan deze verwachtingen is de opgave.
En dat lukt pas, als je weet wie je klant is. Als het aan één ding niet ontbreekt, is het de mogelijkheid om informatie over de klant en zijn omzetpotentie in te winnen.
Wanneer je daarop kunt inspelen ben je de klant tactisch gezien een stap voor.
Door KYC-informatie met alle betrokken partijen (marketing, sales, klantenservice) te delen, kun je de klant effectief als individu benaderen bij het inspelen op zijn verwachtingen. Dan ben je tactisch gezien op de juiste weg naar een lange-termijnrelatie met de klant.

Surfen op intuïtie
Is het met marketing & Sales niet als met goochelen?
Vroeg of laat ben je door alle trucjes heen.
Dan stelt zich de vraag: wil je goochelaar blijven of jezelf tot illusionist ontwikkelen?
Het is een illusie te denken dat het volstaat, marketing- & verkooptactieken blijven toe te passen, die je bij je training kreeg aangeleerd.
Je kunt je natuurlijk voor het zoveelste seminar aanmelden, dat het behalen van nog hogere targets belooft. Let wel: die organisator wil ook iets verkopen.
Duik eerst eens in de diepte en vraag jezelf af waarom het tijd wordt voor iets nieuws: de wereld verandert, markten veranderen mee.
En ergens op die golf van verandering surfen jouw klanten en hun klanten.
Surf mee met je intuïtie als surfboard: ontwikkel een gevoel voor wat veranderingen voor je klant en voor de klanten van je klant betekenen.
Dan ben je echt met iets nieuws bezig.

Socialview als leads- en communicatieplatform.
Lead generation vertegenwoordigt de moderne wijze van het opbouwen van een klantenrelatie.
Een uitdaging ligt in het omdenken in vergelijking tot oudere acquisitiemethoden. Geen lead generation zonder content, en wel bepaald: gerichte, relevante en interessante, pakkende content die de klant naar jouw webspot, jouw aanbod, jouw service, jouw product leidt.
Socialview maakt als platform de lijnen voor effectieve sales en marketing op het gebied van bouw, infrastructuur en zorg korter met originele leads, waarvan de content en het aantal toegespitst is op de afzonderlijke marktsituatie. De levering van scherpe, relevante leads is een kwestie van effectieve communicatie.
Daar ligt de meerwaarde van Socialview.

1-Creativiteit gaat hand in hand met communicatie.
In de reclamewereld is het heel gewoon: een tekenaar en een schrijver zitten tegenover elkaar om te werken aan de campagne voor een product.
Door communicatie vanuit hun afzonderlijke talent en expertise ontstaat een ontwerp.
Wat je hieruit leert, is de meerwaarde van communicatie die creativiteit stimuleert.
De ene kan tekenen wat de ander schrijft en andersom.
Vertaal dit nu eens naar je sales & marketing met als uitgangspunt je doelgroep.
Bewerkstellig door effectieve informatie uitwisseling, dat de salesman zijn verkoopstrategie uitlijnt met wat de ander als
marketingcampagne opzet.
Of omgekeerd: dat de marketeer aan het werk gaat met wat de verkoper over de klant weet.
Een concrete stap in de richting out of the box: ga eens met zijn tweëen zitten met de klanteninfo op het flipboard en brainstorm net zo lang tot je een klik ervaart, want die komt er beslist.

Het licht zien

In den beginne is een zak vol ambitieuze en creatieve intenties alles, wat je hebt. Vóór je liggen een rij huizenhoge drempels van haalbaarheid en betaalbaarheid. Een partij betrokkenen moet worden warmgemaakt: ontwikkelaars, investeerders, eigenaren. Jouw communicatie naar hen staat geheel in het teken van de maakbaarheid, een oer-Nederlands concept: hier stampten we per slot van rekening een half land zelf uit de zeebodem. Met minder dan idealisme mag je voor een geslaagd verkopen van je visie niet voor de dag komen. Je kunt de maakbaarheid alleen maar aan de man brengen als je er zelf in gelooft en op elke jamaar kunt anticiperen. Het is een verhaal van kansen en uitdagingen, niet van problemen. Uiteindelijk moeten alle partijen dezelfde sterren in de ogen krijgen als jij. Dat komt ook wel in orde, als je je huiswerk goed gedaan hebt.

Hoe sociaal zijn social media?
De communicatiemaatschappij draagt met de sociale media een rijkdom aan middelen aan voor creatieve communicatie.
De praktijk leert ons dat die middelen niet primair worden ingezet voor onderlinge communicatie.
Meningen en ervaringen de wereld inslingeren is erg leuk, en wanneer je met influencen geld kunt verdienen is dat helemaal prachtig.
De kern van een geslaagde B2B-marketingcampagne bestaat echter uit inventieve, creatieve en frequente communicatie tussen representanten van sales & marketing.
De vraag luidt daarom: luisteren jullie naar de wereld of naar elkaar? Twitter, facebook: allemaal prima, zolang je uitgaat van een gezamenlijk ontwikkelde zakelijke strategie.
Zet social media op inventieve wijze in als middel van onderlinge communicatie, gericht op een zakelijk doel.
Social media zijn een uitgelezen middel voor creatieve en sociale businessvoering.

Het moet van 2 kanten (blijven) komen

Moderne media versnellen de communicatie tussen dienstverlener en klant.

De kritische vraag is in hoeverre versnelling ook daadwerkelijk "vooruitgang" betekent.
    Communicatie is effectief wanneer behalve de snelheid ook de kwaliteit van de communicatie toeneemt.

Wanneer het contact met de dienstverlener evolueert van: "je mag me dag en nacht bellen" naar een chatbot, verval je in vervlakking.

    Interesse blijven tonen en actief het over-en-weer van het contact handhaven is meerwaarde verlenen aan je klantenrelatie.

    Denk aan de professionele ober die tijdens het eten ongevraagd nog eens komt informeren of "alles naar wens is".

- hg.

Hubert

‘Hebben is houden’

Nieuwe klanten werven is een essentiële stap, er blijvende klanten van maken je uiteindelijke doel.

De markt voor de bouw & installatie drijft op duurzaam relatiemanagement.

Er moeten verschillende vuurtjes van interesse brandend worden gehouden.

Zo groei je als leverancier in de hoogte én de breedte.

Een constante stroom van kwalitatief hoogwaardige business leads is de brandstof voor effectieve acquisitie en geslaagde marketing in het kader van een permanente marktrelatie. 

Waarde zit hem (ook) in het verschil

Een goede lead is net een contactadvertentie. Wanneer er op het eerste gezicht een klik is, wil je je prospectieve partner beter leren kennen.

Een "like" uitdelen heeft enkel zin met een duurzame follow-up.

In B2B-communicatie zijn vluchtigheid en oppervlakkigheid synoniem aan verspilling van kostbare tijd. In het verdiepende vervolgcontact inventariseer je in hoeverre je waarden deelt.

Net zo belangrijk is echter: welke waarden vullen elkaar aan?

Verschillen zijn niet per se onoverbrugbare dilemma's, maar verlenen een extra dimensie aan de kansen op een volwassen en dynamische relatie.

 

Wij leveren commerciële kansen voor de bouw- en installatiemarkt in Nederland en België.

Die kansen maken effectieve acquisitie, dialoog en communicatie met marktpartijen mogelijk.

 

Het is de brandstof voor new business, on demand verkopen, relatiemanagement en leadshare.

Je kan er direct mee aan de slag.

 

Relaties zijn gebaseerd op doelen en resultaten.

Gunwaarde en reputatie staan centraal.

flying eagle
sociaview logo
bottom of page